Kontakt

pole obowiązkowe
pole obowiązkowe
pole obowiązkowe
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anplast Anna Klimczyk z siedzibą w Dziekaństwie, ul. Polna 13, 46-070 Komprachcice
  2. Mogą  się z nami Państwo skontaktować pisząc na adres: kontakt@anplast.opole.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych (np. informowanie o nowościach produktywnych, promocjach), handlowych (np. zmiany cen, zmiany techniczne) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r lub w celu prawidłowej realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Dane osobowe przechowywane będą do 24 miesięcy .
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne